APK keuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijke verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen.

 

Als u een voertuig in uw bezit heeft, is het belangrijk om te weten óf en wanneer deze APK goedgekeurd moet zijn. Als uw voertuig APK-plichtig is, dan mag u niet rijden zonder geldige APK. Doet u dat wel, dan krijgt u daarvoor een boete van de RDW of de politie. Als u een ongeluk krijgt met een niet goedgekeurd voertuig, dan keert uw verzekeringsmaatschappij mogelijk geen geld uit. Het is dus van groot belang om te weten wanneer uw voertuig APK gekeurd moet zijn. De datum kunt u vinden op het keuringsrapport wat u bij elke keuring krijgt.

 

De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw voertuig de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle en onderhoud van uw voertuig blijven dus belangrijk!

 

Keuringsrapport

Op het keuringsrapport dat u krijgt na afloop van een APK geeft de APK-keurmeester de reparatie-,afkeur en adviespunten aan. Adviespunten zijn gebreken die nu nog niet tot een afkeuring leiden maar die u wel binnenkort moet vervangen of repareren. Als het voertuig is afgekeurd staan er afkeurpunten op het rapport.

 

Is het voertuig goedgekeurd, dan is het keuringsrapport geldig tot de vervaldatum. U mag op de vervaldatum alleen gebruik maken van de openbare weg om het voertuig APK te laten keuren.

 

Ook uw camper kunnen wij APK keuren!

De APK keuring is verplicht voor alle campers die 3 jaar of ouder zijn. Na de eerste keuring moet u uw camper één keer in de 2 jaren laten keuren. Na 8 jaar moet de camper elk jaar gekeurd worden.

 

Campers op diesel of LPG krijgen hun eerste APK-keuring na 3 jaar en moeten daarna elk jaar worden gekeurd.